Samen maken we Nederland groter

10 Zuid-Limburgse gemeenten sloten in november 2023 met het Rijk een Regio Deal. We kunnen nu 40 miljoen euro investeren in het versterken van onze regio en het creëren van gelijke kansen voor elke Zuid-Limburger. Er is wel werk aan de winkel. Voor de betrokken gemeenten en voor partners. Bewoners, ondernemers, industrieën, maatschappelijke- en zorgorganisaties en verschillende overheden gaan dus samen de schouders eronder zetten. Regio Deal Zuid-Limburg dient daarbij als vliegwiel. We investeren, houden het overzicht, verbinden, stimuleren, signaleren en dragen waar nodig oplossingen aan.

slider illustratie slider illustratie slider illustratie slider illustratie slider illustratie

Vier programmalijnen

De 40 miljoen euro investeren we in 4 programmalijnen en 14 projecten. Elke programmalijn heeft specifieke doelstellingen. Maar allemaal richten ze zich op economische groei, het versterken van de leefbaarheid en het bereiken van welvaart voor iedereen.

oog voor Zuid-Limburg

Sterke en gezonde gemeenschappen

Deze programmalijn werkt aan een goede en positieve gezondheid voor iedereen. Daarbij is de mentale gezondheid net zo belangrijk als de fysieke gezondheid. We investeren onder andere in betere woningen, ontmoeten, groen in wijken, bewegen, welzijn en veiligheid. Wijken moeten meer veerkrachtig worden en bewoners de regie pakken.

Circulaire economie en samenleving

Werken met groene energie en gerecyclede grondstoffen zijn de uitgangspunten van deze programmalijn. De maatschappij, van burgers tot boeren en industrie, wordt uitgedaagd haar gedrag te veranderen. We moeten anders gaan produceren en nadenken over hoe en wat we consumeren.

Versterken uniek landschap

We zetten in op het verminderen van stikstof, nitraat en CO2 uitstoot. We willen de waterkwaliteit, biodiversiteit van de natuur en gezondheid van mensen verbeteren. En we willen wateroverlast, -vervuiling en hittestress zoveel mogelijk tegengaan. Bovendien willen we de toeristische druk verminderen. Dat doen we allemaal om ons unieke landschap te behouden. En om de levensvatbaarheid van dorpen sterk te verbeteren.

Internationaliseren arbeidsmarkt Zuid-Limburg

Via deze programmalijn investeren we in een goed werkende euregionale en internationale arbeidsmarkt. Met werk voor zowel theoretisch als praktisch geschoolden. En met behoud van talent in de regio en aantrekken van nieuw talent.

Veertien projecten

Project kaart limburg

Op deze kaart van Zuid-Limburg staan de veertien projecten van Regio Deal -Zuid-Limburg. De gemeenten Beek, Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken samen aan deze projecten.

Nieuws

16 apr 2024
bocagelandschap_spons_biodivers.svg
Op het programma stonden onderwerpen als bereikbaarheid, leefbaarheid en grensoverschrijdende samenwerking. Ook Regio Deal Zuid-Limburg kwam aan bod.
Lees verder
6 jan 2024
Zuid_Limburg_maakt_NL_groter.svg
De goede voornemens voor Zuid-Limburg zijn duidelijk: verder werken aan samenwerking en nog meer investeren in een sterke en gezonde regio. Onder het motto ‘alleen gaat het sneller, maar samen komen we verder’ onderstrepen bestuurders in dit interview dat de plannen voor Zuid-Limburg groot zijn.
Lees verder